ΤΣΙΡΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – Οικογενειακός Γενικός Ιατρός, Αλεξανδρούπολη

Ο Γενικός Ιατρός Τσιρτσίδης Βασίλειος διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο, στην Αλεξανδρούπολη. Παρέχει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών σε κάθε ασθενή, θέτοντας σε προτεραιότητα τις ανάγκες του και την ορθή άσκηση της σύγχρονης ιατρικής. Απόφοιτος της ιατρικής σχολής Universita di Sienna, ο γενικός ιατρός Τσιρτσίδης Βασίλειος προσφέρει σήμερα μέσω των ιατρείων του ολοκληρωμένη φροντίδα για ολόκληρη την οικογένεια. 

Μέλημα του κ. Τσιρτσίδη Βασίλειου είναι η σωστή καθοδήγηση του ασθενούς, βάσει των εξατομικευμένων ιατρικών αναγκών του. Ο γιατρός διεκπεραιώνει γενικές εξετάσεις, σύνταξη εξατομικευμένων ιατρικών ιστορικών καθώς επίσης αναλαμβάνει και την πλήρη συλλογή ιατρικών δεδομένων για την σύνταξη ηλεκτρονικού φακέλου παρακολούθησης ασθενούς. Ακόμη, ο γενικός ιατρός πραγματοποιεί και επισκέψεις κατ’ οίκον κατόπιν συνεννόησης. 

Ο ιατρός διατηρεί άριστη συνεργασία με όλους τους ιατρούς, όλων των ειδικοτήτων. Στο ιατρείο του στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Επικοινωνήστε με τον γιατρό για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.
Στοιχεία επικοινωνίας
ΤΣΙΡΤΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ειδικός Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής 

Βενιζέλου 72, Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68 100
Τηλ.: 25510 35050

Ωράριο Λειτουργίας
Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:30 - 13:30 & 17:30 – 21:00