Υπηρεσίες

Ο Ειδικός Γενικός Ιατρός Τσιρτσίδης Βασίλειος προσφέρει υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών στο ιατρείο του στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα, μπορείτε να απευθυνθείτε για ζητήματα που αφορούν σε:

  • Συνταγογράφηση φαρμάκων (καλύπτεται η πλειοψηφία των ιατρικών παθήσεων).
  • Κατ’ οίκον επίσκεψη για ιατρική εξέταση (κατόπιν συνεννόησης).
  • Ολοκληρωμένη και πλήρη υποστήριξη ιατρικής φροντίδας σε όλα τα μέλη της οικογένειας – Οικογενειακός Ιατρός.
  • Ορθή καθοδήγηση ασθενούς σε οτιδήποτε σχετίζεται με τις εξετάσεις που πρέπει να ακολουθήσει. 
  • Γενικές εξετάσεις – Check up.
  • Πλήρη συλλογή ιατρικών δεδομένων για σύνταξη ηλεκτρονικού φακέλου παρακολούθησης ασθενή. 
  • Έκδοση πιστοποιητικών υγείας πάσης φύσεως (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, άδεια κυνηγετικού όπλου κ.α.)
  • Σύμβαση με το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για έκδοση διπλωμάτων οδήγησης
  • Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

​Για πληροφορίες ή ραντεβού, επικοινωνήστε με το ιατρείο.